Trang Chủ / Tag Archives: quan ly chung cu

Tag Archives: quan ly chung cu

Thông tư số 02/2016/TT-BXD Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

phi quan ly chung cu

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BXD ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. Theo đó, giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được xác định theo quy định tại Điều 106 Luật Nhà ở, được căn cứ vào từng nhà chung cư và trên cơ sở thỏa thuận với đơn …

Đọc Tiếp